Το WIG μπορεί να  αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσής σας. 

Εγκαίνια – εταιρική επέτειος – surprise parties – κοινωνικές εκδηλώσεις τόσο στο λειτουργικό κομμάτι όσο και στο καλλιτεχνικό. 

Δημιουργία Πλάνου Εκδήλωσης και Οικονομικός Προϋπολογισμός 

Σύσταση Προσωπικού για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης 

Εύρεση καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο event.  Προτάσεις από όλο το καλλιτεχνικό φάσμα (όλα τα μουσικά είδηΘεατρικές παραστάσειςμουσικοχορευτικά δρώμενα κλπ.)