Ανάρτηση αγγελίας με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας  Εργοδότη-Υπαλλήλου 

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την επιχείρηση με τον τρόπο που θα μας υποδείξει  ο εργοδότηςτις μέρες και ώρες που επιθυμεί (mail, τηλεφωνική επικοινωνία κτλ.). 

Διοργάνωση Interview στο γραφείο του WIG, σε ημέρα και ώρα που επιθυμεί ο εργοδότηςώστε να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. 

Αγγελίες ‘εκτάκτου ανάγκης’ για κάθε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον άτομα για την ξαφνική κάλυψη  θέσεων. Η άμεση ανταπόκριση των μελών μας είναι από τα δυνατότερα εργαλεία μας