Άμεση διεύρυνση του πελατολογίου σας με απευθείας προσφορές στα χιλιάδες μέλη του WIG

 Μόνιμη συνεργασία με το Τμήμα Προσφορώνγια τη  δημιουργία περιστασιακών ή μόνιμων προσφορών και  διαγωνισμών, που θα φέρνουν  σ’επαφή την εταιρία με νέους πελάτες και θα κάνουν ακόμα πιο γνωστές τις υπηρεσίες και τα προιόντα της.